Om diagnostiscering af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis


 
Pointe
Tænk på ”United Airways” når du taler med patienten: Har patienten noget med næsen så spørg altid til lungerne – og omvendt! Dette har betydning for behandlingen.

Tip
Se ARIA pocket guide. Den kan findes under menuen Værktøjer > Behandlingsalgoritme eller downloades som PDF her: klik her

Obs
Da Specifik IgE/RAST-analysen er dyr, tilrådes det ud fra anamnese og eventuelt priktest nøje at klarlægge, hvilken eller hvilke allergenspecifikke IgE antistoffer, der skal testes for eller benytte de, for det enkelte laboratorium, tilbudte panelundersøgelser.