Måned: november 2021

Priktest

Hudpriktest er en enkel, hurtig og pædagogisk metode. Det er vigtigt, at den der udfører testen, har høj reproducerbarhed af udførelsen. Dette kan undersøges ved at lave dobbeltbestemmelse med histamin. Hudpriktest udføres ved at anbringe en dråbe af hvert ekstrakt på underarmens volarside i afmærket rækkefølge. Med en lancet til hver dråbe gennembores dråben og […]

Valg af behandlinger

Download PDF med National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis): Klik her Dansk Selskab for Allergologi vedrørende behandlingsvejledninger for allergen immunterapi: Klik her Download PDF med behandlingsvejledning (version godkendt 26.02.2019) for allergen immunterapi fra Dansk selskab for allergologi: Klik her Download PDF lommeguide med behandlingsvejledning (version godkendt 26.02.2019) for allergen immunterapi fra Dansk […]

Scroll to Top