Kategori: Børn og unge

Samtale med børn og unge

Samtale med børn og unge

At diagnosticere allergi kræver en god anamnese hvor udløsende agens sættes i sammenhæng med relevante allergiske symptomer. Børn og unge i alderen 0 – 18 år er en meget heterogen gruppe, hvor forudsætningerne for at deltage i den kliniske udredning varierer meget afhængig af alderen. Det handler derfor at tilpasse sig til den aldersgruppe patienten […]

Hvornår er man i stand til at deltage i relevant testning i forhold til udredning for astma

Hvornår er man i stand til at deltage i relevant testning i forhold til udredning for astma

Der er ingen nedre aldersgrænse for måling af specifikt IgE og/eller priktest. Man bør dog begrænse sin diagnostik til de mest relevante allergener. Dette gøres nemmest ved priktest, hvor man selv kan vælge hvilke allergener, der skal testes med. Man skal også være opmærksom på, at jo flere forskellige allergener man tester for, jo større […]

Profylakse

Det er muligt at nedsætte risikoen for at barnet udvikler allergi eller eksem, når der er allergi i familien. Generelt er forekomsten af atopisk sygdom (eksem, høfeber, astma og fødevareallergi) steget markant de sidste 40 – 50 år. Desværre har det ikke været muligt at pege på, hvilken faktor, der især har været årsag til […]

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling

Behandlingsprincipperne for medicinsk behandling af allergi er de samme hos børn og voksne. Der henvises derfor til dette . Vær dog opmærksom på at mange især mindre børn ikke har lyst til øjendråber eller næsespray. Det kan betyde at den ordinerede medicin ikke bliver taget på den rette måde og hyppigt nok. De fleste kan […]

Kernefamilie vs delebørn

Kernefamilie vs delebørn

Eftersom 60% af alle samboende par på et tidspunkt bryder med hinanden, så vil rigtig mange børn vokse op i en delt familie. Det giver nogle særlige udfordringer. For lægen er det en vigtig opgave at sikre at alle ”omsorgsparter” omkring barnet er orienteret om diagnose og behandlingsplan. Det er min erfaring at det ofte […]

Forældres roller

Forældres roller

Oftest er det på forældrenes initiativ at der rettes henvendelse til lægen for at få diagnosticeret og behandlet en allergi. Sammenhængen mellem eksposition for muligt allergen og de allergisuspekte symptomer hviler i høj grad på deres observationer. Dette gælder især for de yngre, der ikke selv er i stand til at formulere deres symptomer, men […]

Epidemiologi

Epidemiologi

Udviklingen af allergi gennem barne- og ungdomsårene er karakteriseret ved den allergiske sygdomsudvikling- også kaldet den allergiske march. Det betegner en udvikling hvor patienten starter med at have børneeksem og fødevareallergi som lille. Senere udvikles inhalationsallergier, der så ender med at blive til astma. I et til to års-alderen domineres det kliniske billede af fødevareallergi, […]

Diagnostik i forhold til alder

Diagnostik i forhold til alder

Diagnosen allergi baseres på anamnese, måling af specifik IgE og/eller priktest og eliminations-/provokationsforsøg I princippet kan man påvise specifik IgE i det øjeblik der er allergiske symptomer uanset alder. Afhængig af aldersgruppe er der dog visse allergier, der er mere sandsynlige end andre.   Ovenstående billede viser den allergiske march. Her ses det, at i […]

Scroll to Top