Kategori: Insektstikallergi

Behandling af anafylaksi

Behandling af anafylaksi

Farmakodynamik Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug. Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator. Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter […]

Udredning

Kun patienter med Generaliseret reaktion bør få foretaget allergitest, for her kan allergivaccination være indiceret. I normalbefolkningen kan der ses positive testresultater hos op til 20 %, uden at dette har væsentlig prognostisk værdi. Børn og almindeligvis også voksne med mild urtikaria/kløe har en god prognose, således at testning ikke får konsekvenser. Testning skal foretages […]

Patientcase

Patientcase

Patient henvender sig til egen læge efter, for en uge siden i august, at være bragt på akutmodtagelsen pga utilpashed efter insektstik. Behandlet med intravenøs antihistamin og binyrebarkhormon. Udskrevet med Adrenalinpen og opfordring om at henvende sig til egen læge efterfølgende mhp. udredning og behandling. Af epikrisen fremgår det, at patienten tidligere var blevet stukket […]

Behandling

Generelt Brod fjernes så hurtig som mulig. Hvis almen påvirkning Trendelenburgs leje. Kendt stor lokal reaktion, milde hudsymptomer fx urtikaria uden andre symptomer: 2 stk. antihistamin fx Citirizin 10 mg og 1 tbl. prednisolon 25 mg straks. Antihistamin og prednisolon gentages næste dag, hvis fortsat stor hævelse og milde hudsymptomer. Patienten bør være udstyret med […]

Scroll to Top