Kategori: Sæsonallergi

Tolkning af resultater

  Resultatet af en analyse for specifikt IgE – det vil sige IgE rettet mod allergenekstrakter, eller de enkelte allergener også kaldet komponenter – udtrykkes i en enhed, som benævnes kilo-units pr. liter. Enheden er tilnærmet dén for total IgE, men da der ikke findes internationale standarder for de mange former for specifikt IgE, er […]

Valg af testmetode

Mens priktest kun forekommer som ét ekstrakt pr. priktest, så er der mere frit spil med blodprøver. Grundstammen er stadig et ekstrakt af den enkelte art, som f.eks. hund eller birkepollen, men man kan også blande ekstrakter eller enkelt-allergener sammen i en analyse, så man samtidig tester for allergener fra forskellige allergenkilder, som f.eks. forårs-(Træ)pollen […]

Allergenspecifik diagnose

Når man ønsker at fastslå om patienten har en betydende klinisk allergi, er det væsentligt at supplere den kliniske anamnese, det vil sige sammenhængen mellem symptomer og mulig eksponering for en allergenkilde, med en påvisning af sensibilisering, det vil sige eksistensen af et IgE-respons mod allergener fra den allergenkilde, som man mistænker. Dette kan ske […]

Om allergener

Begrebet allergener bruges ofte til at beskrive tre forskellige ting: 1. De allergene materialer, som er det patienten bliver udsat for. 2. Den immunologiske term allergen, som indenfor vores sygdomsområde, betyder et antigen, som binder IgE. 3. Allergen-ekstrakter, som er industrielt fremstillede blandinger af allergener eller molekyler af de enkelte allergener fremstillet i helt ren […]

Behandling af anafylaksi

Behandling af anafylaksi

Farmakodynamik Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug. Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator. Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter […]

Om diagnostiscering af sæsonbetinget allergisk rhinoconjunctivitis

Pointe Tænk på ”United Airways” når du taler med patienten: Har patienten noget med næsen så spørg altid til lungerne – og omvendt! Dette har betydning for behandlingen. Tip Se ARIA pocket guide. Den kan findes under menuen Værktøjer > Behandlingsalgoritme eller downloades som PDF her: klik her Obs Ved udredning af mistænkt luftvejsallergi er det […]

Systemisk peroral behandling med antihistamin

Amning Graviditet Interaktioner Virknings varighed Maksimal klinisk effekt Begyndende klinisk Pause før priktest Omsætning i leveren Acrivastin Nej Nej Nej 8-12 1,5-2 0,5-1 3 20% Bilastin Nej Nej Ja 24 Ukendt mindre >end 1 4 0% Cetirizin Nej Ja Nej 24 4-6 0,5-1 4 mindre end 10% Desloratadin Ja Ja Ja 24 Ukendt mindre end […]

Scroll to Top