Måned: januar 2023

Specifik IgE

In vitro-teknikker Ved In vitro-teknikker måles mængden af cirkulerende IgE i patientens blod. En screeningsblodprøve giver normalt samme information som en standard priktest. Bestemmelse af total IgE i serum er ikke relevant i specifik allergidiagnostik. Speciallæger kan i særlige tilfælde at supplere med måling af histaminfrigørelse fra basofile granulocytter (HR-test), eller den beslægtede basofile aktiveringstest […]

Priktest

Hudpriktest er en enkel, hurtig og pædagogisk metode. Det er vigtigt, at den der udfører testen, har høj reproducerbarhed af udførelsen. Dette kan undersøges ved at lave dobbeltbestemmelse med histamin. Hudpriktest udføres ved at anbringe en dråbe af hvert ekstrakt på underarmens volarside i afmærket rækkefølge. Med en lancet til hver dråbe gennembores dråben og […]

Anamnese og sværhedsgrad

Generelt kan siges: Tag problemet alvorligt. Hav fokus på grundig diagnostik. (priktest og/eller blodprøve til specifik IgE/RAST kan foregå ved sygeplejerske) Særlig opmærksomhed på astmasymptomer. (eventuelt LFU med reversibilitet) Opfølgning. Tip Første henvendelse vedr. allergisymptomer. (Læge eller sygeplejerske) Kort snak om symptomer, sæson?, rhinitis, øjne, udslæt, astma eller krydsallergier? Bestil Specifik IgE (RAST) test under […]

Om diagnostiscering af allergisk rhinoconjunctivitis

Pointe Tænk på ”United Airways” når du taler med patienten: Har patienten noget med næsen så spørg altid til lungerne – og omvendt! Dette har betydning for behandlingen. Tip Se ARIA pocket guide. Den kan findes under menuen Værktøjer > Behandlingsalgoritme eller downloades som PDF her: klik her Obs Ved udredning af mistænkt luftvejsallergi er det […]

Scroll to Top