Kategori: Uncategorized

Udredning af kontaktallergi

Udredning af kontaktallergi foregår på speciallægepraksis hos en dermatolog eller på en dermatologisk hospitalsafdeling. Udredningen består af en såkaldt epikutantest (også kaldt en lappeprøve). Testningen omfatter som minimum den såkaldte Europæiske basis-serie, der indeholder ca. 30 forskellige stoffer, heriblandt nikkel, krom, kobolt, gummikemikalier, parfumestoffer, farvestoffer, konserveringsmidler, limstoffer og visse lægemidler (benzocain, budesonid og tixocortol pivalat). […]

Udredning af helårsallergi

Anamnese Familiær disposition. Symptomer: nasalstenose, langvarige forkølelser, (sinuitis/otitis), nysen, nedsat lugtesans, halsgener (tonsillitis/pharyngitis/globulus), pibende vejrtræning, hovedpine og tyngde i ansigtet. Sværhedsgrad (VAS score), begrænsninger i daglig gøremål, overforbrug af detumescerende næsespray, andre medicinske tiltag. Døgn- og årstidsvariation. Udløsende/forværrende faktorer (ude/inde). Boligforhold: kæledyr, tæpper, madras, fugt, luftfugtighed, tobak. Arbejdsmiljø. Objektiv undersøgelse Øjne – injicerede. Næse, mund/svælg […]

Sublingual immunterapi (SLIT)

Pointe Følg instruktion fra producent/leverandør.Tilgængelige allergener ved sublingual immunterapi (SLIT): Birk (krydsreaktion med el, hassel, avnbøg, eg og almindelig bøg Græs Husstøvmider (krydsreaktion mellem pteronyssinus og farinae) Allergen-ekstrakt Farmakodynamik: Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen […]

Subcutan immunterapi (SCIT)

Pointe Følg instruktion fra producent/leverandør. Allergologer går ofte hurtigere frem, men det anbefales ikke i almen praksis. Tilgængelige allergener ved subcutan immunterapi (SCIT): Birk (krydsreagerer med el, hassel, bøg og eg) Græs Hund Kat Husstøvmider (krydsreaktion mellem pteronyssinus og farinae) Bi Hveps Allergen-ekstrakt Farmakodynamik: Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske […]

Rhinokonjunktivitis

Rhinokonjunktivitis

Ætiologi IgE medieret type 1 hypersensibilitetsreaktion mod pollen fra græs, træer eller ukrudt, husstøvmider og/eller pelsdyr Allergi mod luftbårne allergener som svampesporer kan også fremkalde symptomer Patofysiologi Klik på illustrationen for at se en tegnefilm, som forklarer straks- og senreaktionerne ved type 1 allergisk reaktion. Når hud eller slimhinde eksponeres for allergen optages allergenet af […]

Patientcase

Patientcase

Forbehold: Følgende case er baseret på rigtige patienter. Deres behandling afspejler den hverdag, alle læger sidder med, hvor anbefalinger fra diverse guidelines og vejledninger skal afvejes op mod patientens ønsker og behov. Dertil kommer overvejelser omkring compliance og økonomi, samt patientens egne eller deres families tidligere erfaringer. En behandlingsplan vil derfor ofte være et kompromis, der […]

Scroll to Top