Kategori: Behandling

Systemisk peroral behandling med antihistamin

Amning Graviditet Interaktioner Virknings varighed Maksimal klinisk effekt Begyndende klinisk Pause før priktest Omsætning i leveren Acrivastin Nej Nej Nej 8-12 1,5-2 0,5-1 3 20% Bilastin Nej Nej Ja 24 Ukendt mindre >end 1 4 0% Cetirizin Nej Ja Nej 24 4-6 0,5-1 4 mindre end 10% Desloratadin Ja Ja Ja 24 Ukendt mindre end […]

Systemisk behandling med glukokortikoider

Pointe Anbefalingerne går mod at behandling sker med tabletter i en kortvarig periode frem for injektion. Anbefalet tabletdosis 5-10 mg, 0-10 dage (pn) Pt. instrueres i at tage mindst muligt til at opnå symptomfrihed. Prednisolon Farmakodynamik: Syntetisk glukokortikoid. Bivirkninger: Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingsvarighed. Meget almindelige (> 10%): Ødemer. Leukocytose, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytose. […]

Systemisk behandling med leukotrien-antagonist

Montelukast Farmakodynamik: Selektiv leukotrienreceptor-antagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4. Bivirkninger: Almindelige (1-10%): Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer. 
Hovedpine. Ikke almindelige (0,1-1%): Ødemer. 
Hæmatom. 
Artralgi. 
Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed. 
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion). Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens. 
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær. 
Angioødem. Meget sjældne (< 0,01%): Hepatitis. 
Eosinofil pneumoni. 
Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd. 
Erythema […]

Systemisk behandling

Pointe LTRA leukotrienreceptorantagonister: Montelukast – specielt ved samtidig allergisk astma, men kan have nogen effekt ved svær rhinitis.Download PDF med Quick guide – National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis): Klik her

Specifik immunterapi

Farmakodynamik og farmakokinetik Specifik immunterapi påvirker de patofysiologiske mekanismer, der er ansvarlige for frigivelsen af mediatorer og hæmmer derved ophobningen af de inflammationsfremkaldende type Th2 celler, der ses ved senreaktionen i stort antal. Herved øges aktiveringen af B-celler og den IL-4-afhængige IgE syntese. Hypotesen er derfor at specifik immunterapi er i stand til at afbryde […]

Sublingual immunterapi (SLIT)

Pointe Følg instruktion fra producent/leverandør. Allergologer går ofte hurtigere frem, men det anbefales ikke i almen praksis. Tilgængelige allergener ved sublingual immunterapi (SLIT): Birk, el, hassel, avnbøg, eg og almindelig bøg Græs Husstøvmider (krydsreaktion mellem pteronyssinus og farinae) Allergen-ekstrakt Farmakodynamik: Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. Bivirkninger: De mest […]

Subcutan immunterapi (SCIT)

Pointe Følg instruktion fra producent/leverandør. Allergologer går ofte hurtigere frem, men det anbefales ikke i almen praksis. Tilgængelige allergener ved subcutan immunterapi (SCIT): Birk (krydsreagerer med el, hassel, bøg og eg) Græs Hund Kat Husstøvmider (krydsreaktion mellem pteronyssinus og farinae) Bi Hveps Allergen-ekstrakt Farmakodynamik: Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske […]

Lokal behandling med glukokortikoider

NKR: (↑↑) Anvend nasalsteroid frem for peroral antihistamin til behandling af patienter med persisterende allergisk rhinitis. 
(+++o) Pointe Peroral behandling med antihistamin er en anden hyppigt valgt enkeltbehandling, men der er evidens for at næsespray med kortikosteroid er mere virksomt end antihistamin. Nogle patienter er bekymret for at tage næsespray med kortikosteroid på grund af […]

Lokal behandling

  Oversigt: Lokal eller oral Antihistamin: – Tablet: Cetirizin, loratadin, astemizol, terfenadin, acrivastatin, ebavastine. – Næsespray: Azelastin, Levocabastin. – Øjendråber: Azelastin, Antazolin, Naphazolin, Levocabastin, Emedastin, Olopatadin, Ketotifen Intranasal steroid: budesonid, mometasonfuroat Næsespray kombinationspræparat: Azelastin + Fluticasonpropionat Detumiserende næsespray: Xylometazolin Cromoglicater: Natriumcromoglicat hæmmer frigørelsen af inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Benyttes bedst som forebyggelse ved start før allergisæson ved SAR. LTRA […]

Lokal antihistaminbehandling med øjendråber

NKR: (↑) Overvej at give øjendråber med antihistamin frem for peroral antihistamin til behandling af patienter med øjensymptomer ved allergisk rhinokonjunktivitis. (+ooo) Pointe Enkelt at bruge, håndkøb, virker kun lokalt og ikke systemisk, næsten ingen bivirkninger. Azelastin Farmakodynamik: Azelastin, et phthalazinon-derivat, er klassificeret som et potent langtidsvirkende antiallergisk stof med selektive H1-antagonistiske egenskaber. Antiinflammatorisk virkning […]

Scroll to Top