Jesper Schlebaum

Tolkning af resultater

  Resultatet af en analyse for specifikt IgE – det vil sige IgE rettet mod allergenekstrakter, eller de enkelte allergener også kaldet komponenter – udtrykkes i en enhed, som benævnes kilo-units pr. liter. Enheden er tilnærmet dén for total IgE, men da der ikke findes internationale standarder for de mange former for specifikt IgE, er […]

Valg af testmetode

Mens priktest kun forekommer som ét ekstrakt pr. priktest, så er der mere frit spil med blodprøver. Grundstammen er stadig et ekstrakt af den enkelte art, som f.eks. hund eller birkepollen, men man kan også blande ekstrakter eller enkelt-allergener sammen i en analyse, så man samtidig tester for allergener fra forskellige allergenkilder, som f.eks. forårs-(Træ)pollen […]

Allergenspecifik diagnose

  Når man ønsker at fastslå om patienten har en betydende klinisk allergi, er det væsentligt at supplere den kliniske anamnese, det vil sige sammenhængen mellem symptomer og mulig eksponering for en allergenkilde, med en påvisning af sensibilisering, det vil sige eksistensen af et IgE-respons mod allergener fra den allergenkilde, som man mistænker. Dette kan […]

Om allergener

Begrebet allergener bruges ofte til at beskrive tre forskellige ting: 1. De allergene materialer, som er det patienten bliver udsat for. 2. Den immunologiske term allergen, som indenfor vores sygdomsområde, betyder et antigen, som binder IgE. 3. Allergen-ekstrakter, som er industrielt fremstillede blandinger af allergener eller molekyler af de enkelte allergener fremstillet i helt ren […]

Scroll to Top