Kategori: Epidemiologi

Patientcase

Patientcase

Forbehold: Følgende case er baseret på rigtige patienter. Deres behandling afspejler den hverdag, alle læger sidder med, hvor anbefalinger fra diverse guidelines og vejledninger skal afvejes op mod patientens ønsker og behov. Dertil kommer overvejelser omkring compliance og økonomi, samt patientens egne eller deres families tidligere erfaringer. En behandlingsplan vil derfor ofte være et kompromis, der […]

Støvmide og dyrehårsallergi – epidemiologi

Støvmide og dyrehårsallergi – epidemiologi

Helårsallergi adskilles klassisk fra den sæson-betingede ved begrænsede årstidsvariationer. Patientens fremtoning bærer ofte præg af en ”basis-allergisk-tilstand” som grundhabitus. Patienten vågner med nasalstenose og symptomer på halsgener uden feber (kronisk tonsillitis/pharyngitis). Morgenritualer med gentagne nysen og næsepudsen. Gener der vaneligt letter op ad dagen, men recidiverer næste morgen. Nasalstenosen og den tvungne oral respiration medfører […]

Scroll to Top