Patientcase

Forbehold:
Følgende case er baseret på rigtige patienter. Deres behandling afspejler den hverdag, alle læger sidder med, hvor anbefalinger fra diverse guidelines og vejledninger skal afvejes op mod patientens ønsker og behov. Dertil kommer overvejelser omkring compliance og økonomi, samt patientens egne eller deres families tidligere erfaringer. En behandlingsplan vil derfor ofte være et kompromis, der gerne skulle ligge så tæt på vedtagne guidelines som muligt, men ikke nødvendigvis slavisk følge dem.

Venlig hilsen, Jacob Houmann-Hammer, praktiserende læge

CASE:
45 årig kvinde henvender sig med snue og tilstoppet næse. Haft det meget længe – årevis. Ikke den store sæsonvariation.
Symptomerne bedres når hun er ude i løbet af dagen, men får ofte nysen og tilstoppet næse når hun går i seng.
Udspørges til astmasymptomer og har tidligere haft en del respiratoriske problemer. Nu flyttet i nyt hus uden gulvtæpper og det er bedre.
Udredes for allergi med mistanke om helårsrhinitis pga. støvmideallergi. Specifik IgE/RAST-Test er positiv for støvmider. LFU med reversibilitet er normal.
Pt sættes i fast medicin: Nasalsteroid spray 1 pust x 2 i hvert næsebor tablet antihistamin 5 mg pn. Kontrol LFU efter nogle måneder eller ved vejrtrækningssymptomer. Snak om forebyggende tiltag i hjemmet.
Ved kontrol efter 2 måneder:
Noget symptom lindring, men har nu lagt mærke til at hun ofte har åndenød efter anstrengelse. Også været opmærksom på, hvor ofte hun vågner med åndenød eller hoste. Og det er 2-3 gange om måneden. Ny LFU viser nu signifikant reversibilitet. Således verificeret astma.
Tillægger derfor: Budesonid/Formoterol 1 pust x 2 dagl. Salbutamol 1 pust pn, eller før anstrengelse. Informeres om muligheden for specifik immunterapi mod støvmider, da hun også har astma.
Kontrol efter 3 måneder:
Bedre symptom kontrol både hvad angår astma samt rhinitis symptomer. Oplever dog stadig lettere symptomer med åndenød og hoste ved fysisk anstrengelse og af og til i meget støvede omgivelser. Miljøsanering gennemgåes med patienten. Hun instrueres i brug af fast forebyggende medicin med: - antihistamin tablet 1 -2 daglig, som hun før tog pn - nasalsteroidspray 1 pust gange 2 i hvert næsebor Grundet allergisk astma der ikke helt er velbehandlet samt vedvarende rhinitis gener tillægges:
Montelukast 10 mg x 1 daglig.
Kontrol efter yderligere 1 måned:
Nu meget sjældne symptomer med hoste og ingen anstrengelsesudløste symptomer. Hun er tilfreds med behandlingen og bliver på den valgte medicinering. Der planlægges årskontrol.

Scroll to Top