Hvornår er man i stand til at deltage i relevant testning i forhold til udredning for astma

Der er ingen nedre aldersgrænse for måling af specifikt IgE og/eller priktest.

Man bør dog begrænse sin diagnostik til de mest relevante allergener. Dette gøres nemmest ved priktest, hvor man selv kan vælge hvilke allergener, der skal testes med.

Man skal også være opmærksom på, at jo flere forskellige allergener man tester for, jo større chance er der for at få et positivt svar, som ikke nødvendigvis korrelerer med om der er reel allergisk sygdom. Man kan godt være sensibiliseret uden at have allergi.

At måle lungefunktion ved spirometri hører med til en udredning for allergi. Denne undersøgelse kan dog først udføres tilfredsstillende når patienten har nået en vis modenhed og dermed er i stand til at udføre undersøgelsen korrekt.
De fleste børn fra 6-årsalderen kan gennemføre en spirometri, men der kan være stor forskel på børn og ungens evne til at kooperere i forhold til denne test. Så vær opmærksom på det og tag hensyn til dette problem i forhold til tolkningen af testresultatet.

Scroll to Top