Støvmide og dyrehårsallergi – epidemiologi

Helårsallergi adskilles klassisk fra den sæson-betingede ved begrænsede årstidsvariationer. Patientens fremtoning bærer ofte præg af en ”basis-allergisk-tilstand” som grundhabitus. Patienten vågner med nasalstenose og symptomer på halsgener uden feber (kronisk tonsillitis/pharyngitis). Morgenritualer med gentagne nysen og næsepudsen. Gener der vaneligt letter op ad dagen, men recidiverer næste morgen. Nasalstenosen og den tvungne oral respiration medfører tør plets- eller globulus fornemmelse. Med den inflammerede nasal mucosa følger ofte recidiverende akut/kronisk sinuitis eller sekretorisk otitis media uden forudgående akut infektion.
Helårsallergien ses oftest som reaktion på husstøvmider (Dermatophagoides pteronyssinus & farinae ) og dyrehår (Kat, hund, hest, marsvin mm.) Helårsallergi i befolkningen skønnes i stigning. Publicerede danske data fra 1998 viser en prævalens på henholdsvis 7,1% og 7,7% for husstøvmide- og dyrehårsallergi for personer over 16 år ud fra symptomer og positiv hud-prik-test*.
Nyere ikke-publicerede data peger på en prævalens så høj som 11% for husstøvmideallergi.

*The prevalence of skin-test-positive allergic rhinitis in Danish adults: two cross-sectional surveys 8 years apart. Dr Allan Linneberg et al, The Copenhagen Allergy Study, Allergy 2000: 55(8): 767-772

 

Scroll to Top