Opgavefordeling mellem læge og praksispersonale

Personale:

 • Opsporing af allergikere i forbindelse med visitation
 • Initial udredning efter skema/instruks
 • Bestille blodprøver
 • Udføre Spirometri
 • Opstart af eventuel immunterapi
 • Opfølgning på immunterapi

Læge:

 • Eventuel opsporing i forbindelse med anden konsultation eller visitation
 • Initial samtale, hvis patienten har fået en tid
 • Bestille udredning via sygeplejersken
 • Opfølgning med patienten efter lab tal, spirometri og allergiskema
 • Diagnose og valg af behandling
 • Recepter
 • Årskontrol i forbindelse med 1. år immunterapi samt ved afslutning af behandling.
Scroll to Top