Profylakse

Det er muligt at nedsætte risikoen for at barnet udvikler allergi eller eksem, når der er allergi i familien. Generelt er forekomsten af atopisk sygdom (eksem, høfeber, astma og fødevareallergi) steget markant de sidste 40 – 50 år. Desværre har det ikke været muligt at pege på, hvilken faktor, der især har været årsag til dette. Derfor er det også svært at komme med anbefalinger til forebyggelse.

Følgende anbefales i forhold til at nedsætte risiko for fødevareallergi:

  • Amning til 6 måneders alderen, hvis det er muligt.
  • Overgangskost introduceres tidligst i 4 måneders alderen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet og har altså ikke noget at gøre med allergirisiko.
Når overgangskosten introduceres, er der ikke dokumentation for effekt af at undlade visse fødevarer (som fx gluten, æg, fisk, citrusfrugter). Gluten kan altså på linje med anden overgangskost introduceres, når barnet er fire-seks måneder under hensyntagen til de anbefalinger, der i øvrigt gives om variation i kosten.
  • Har blot den ene af forældrene atopisk sygdom, og barnet ikke kan ammes, anbefales ernæring med højt hydrolyseret modermælkserstatning frem til 4 mdrs-alderen med introduktion af overgangskost som for andre børn.

Mulighed for tilskud:
Diagnosticering af fødevareallergi hos et barn bør foregå i samarbejde med en børnelæge med særlig viden om allergi. Ved konstateret mælkeallergi anbefales anvendelse af fuldgyldigt ernæringspræparat godkendt til børn til erstatning for mælk og mælkeprodukter. Højt hydrolyserede, komælksbaserede produkter er førstevalg. Enkelte børn er dog så følsomme overfor selv mindre mængder af komælksprotein, at der er behov for aminosyrebaserede produkter. Der kan i disse tilfælde skrives en grøn recept, som automatisk giver 60% tilskud. Har blot den ene af forældrene atopisk sygdom, og barnet ikke kan ammes, anbefales ernæring med højt hydrolyseret modermælkserstatning frem til 4 mdrs.-alderen med introduktion af overgangskost som for andre børn. Desværre kan der ikke længere opnås tilskud til dette via serviceloven i henhold til en afgørelse fra Ankestyrelsen fra 2017.

Scroll to Top