Lokal antihistaminbehandling med øjendråber

NKR:

  • (↑) Overvej at give øjendråber med antihistamin frem for peroral antihistamin til behandling af patienter med øjensymptomer ved allergisk rhinokonjunktivitis. (+ooo)

Pointe
Enkelt at bruge, håndkøb, virker kun lokalt og ikke systemisk, næsten ingen bivirkninger.

Azelastin
Farmakodynamik:
Azelastin, et phthalazinon-derivat, er klassificeret som et potent langtidsvirkende antiallergisk stof med selektive H1-antagonistiske egenskaber. Antiinflammatorisk virkning er registreret efter topikal administration i øjet.

Bivirkninger:
Almindelige (1-10%): Bitter smag.
Meget sjældne (< 0,01%): Allergiske reaktioner.

Forsigtighedsregler:
Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben.

Graviditet:
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.

Natriumcromoglicat
Farmakodynamik:
Hæmmer udløsning af allergisk reaktion ved at hæmme degranulation af mastceller og dermed frigørelse af histamin og andre inflammatoriske substanser.

Bivirkninger:
Almindelige (1-10%): Øjenirritation Sjældne (0,01-0,1%): Corneaerosion*. Meget sjældne (< 0,01%): Allergiske reaktioner
* Konserveringsmidlet Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse.  Forsigtighedsregler: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben.

Forsigtighedsregler:
Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben.

Graviditet:
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.

Levocabastin
Farmakodynamik:
Levocabastin er en meget potent, hurtigtvirkende og højst selektiv histamin H1-antagonist med en vedvarende langtidsvirkning. Efter lokal anvendelse i øjnene indtræder virkningen næsten øjeblikkeligt og afhjælper i adskillige timer de typiske symptomer på allergisk øjenbetændelse (kløe, rødme, øjenlågssvulst, svulne øjenlåg, tårer).

Bivirkninger:
Almindelige (1-10%): Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter. Sjældne (0,01-0,1%): Corneaerosion*. Meget sjældne (< 0,01%): Kontaktdermatitis. 
Angioødem, Hypersensitivitet. 
Conjunctivitis, Okulær hyperæmi. Ikke kendt: Anafylaktisk reaktion.
* Konserveringsmidlet Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse.  Forsigtighedsregler: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben.

Forsigtighedsregler:
Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben.

Graviditet:
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.

Klik på billedet nedenfor for at se instruktion i brug af øjendråber.

Scroll to Top