Kernefamilie vs delebørn

Eftersom 60% af alle samboende par på et tidspunkt bryder med hinanden, så vil rigtig mange børn vokse op i en delt familie. Det giver nogle særlige udfordringer. For lægen er det en vigtig opgave at sikre at alle ”omsorgsparter” omkring barnet er orienteret om diagnose og behandlingsplan. Det er min erfaring at det ofte kan være svært på tværs af delte familier at blive enige om medicinsk behandling, og i særlig grad også at efterleve de anbefalinger der gives vedrørende hensigtsmæssig miljøsanering. For barnet kan det være svært at navigere mellem to forskellige husholdninger. Både i forhold til at have den rette medicin med sig, og i forhold til de ansvarlige voksne, som skal hjælpe med til at medicinen tages rigtigt.

Derfor anbefales det, at man såvidt muligt sikrer adherence til behandlingsplanen ved at udlevere skriftlige behandlingsplaner. Hav gerne en skabelon, som blot skal udfyldes med navn på medicin og anbefalede doseringer.

Det kan også være en ide at have pjecer, der beskriver de gængse anbefalinger for miljøsanering som f.eks. støvmidesanering. På den måde kan man forsøge at sikre sig en forståelse og ensartethed i de forskellige husholdninger og man beskytter barnet mod at skulle være den skyldige i forhold til de tiltag der kan være nødvendige, for at sikre barnets livskvalitet.

Scroll to Top