Patientcase

Patient henvender sig til egen læge efter, for en uge siden i august, at være bragt på akutmodtagelsen pga utilpashed efter insektstik.

Behandlet med intravenøs antihistamin og binyrebarkhormon. Udskrevet med Adrenalinpen og opfordring om at henvende sig til egen læge efterfølgende mhp. udredning og behandling.

Af epikrisen fremgår det, at patienten tidligere var blevet stukket af hveps uden reaktion. Aktuelt havde patienten siddet ude og læst avis, og bemærket en hveps på hø underarm. Ville vifte insektet væk, men mærkede et stik på armen. Fik slået hvepsen væk med avisen. Umiddelbart smerter svarende til stiksted. Efter nogle minutter bemærkede patienten rødme og hævelse svarende til stikstedet og begyndende varmefølelse i ansigtet samt kløe i begge håndflader. Efter fem minutter kløe over hele kroppen, røde plamager og følte sig mærkelig. Fik ægtefælde til at ringe 112, inden ambulancen nåede frem, begyndende vejrtrækningsbesvær.
Der blev straks givet i.m. adrenalin og anlagt intravenøs adgang. Fik inhalation med Beta2-agonist, ilttilskud, samt i.v. antihistamin og steroid. Blev indlagt og udskrevet dagen efter i velbefindende.

Hændelsen vurderes som en generaliseret reaktion på hveps (grad 3), bliver sat til blodprøve om tre uger, og får udleveret pjece om allergivaccination. Instrueres om at bære Adrenalin til selvadministration på sig og hvis stik, suppleres adrenalin med 2 stk. antihistamin samt 2 stk. Prednisolon 25 mg.
Allergenspecifik IgE for bi og hveps målt en måned efter hændelsen positiv for hveps negativ for bi. Normal tryptase.

Patienten informeres om allergivaccination. Patienten accepterer og henvises til specialist mhp. opstart. Beholder adrenalin til selvadministration indtil vedligeholdelsesdosis er opnået.

Scroll to Top