Systemisk behandling med glukokortikoider

Pointe
Anbefalingerne går mod at behandling sker med tabletter i en kortvarig periode frem for injektion. Anbefalet tabletdosis 5-10 mg, 0-10 dage (pn) Pt. instrueres i at tage mindst muligt til at opnå symptomfrihed.

Prednisolon
Farmakodynamik:
Syntetisk glukokortikoid.

Bivirkninger:
Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingsvarighed.
Meget almindelige (> 10%): Ødemer. Leukocytose, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytose. Binyrebarkinsufficiens, Hypokaliæmi, Natriumretention, Nedsat glucosetolerans, Væksthæmning  (hos børn). Myopati, Osteoporose. Infektioner, Sløring af infektioner. Forhøjet intraokulært tryk, Katarakt.
Almindelige (1-10%): Hjerteinsufficiens, Hypertension. Hyperkolesterolæmi, Hyperkorticisme, Hypertriglyceridæmi. Depression, Eufori, Psykose. Dermatitis, Erytem, Hudatrofi, Hududslæt, Purpura, Striae, Sårhelingskomplikationer, Teleangiektasi, Øget svedtendens. Hypogonadisme  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd), Nykturi.
Ikke almindelige (0,1-1%): Forværring af diabetes, Manifestation af latent diabetes mellitus. Osteonekrose. Hallucinationer, Mani, Personlighedsforstyrrelser. Allergiske reaktioner. Urolithiasis.
Sjældne (0,01-0,1%): Trombose. Seneruptur. Glaukom.
Meget sjældne (< 0,01%): Pancreatitis. Exophthalmus, Ketoacidose, Porfyri. Benign intrakraniel trykstigning, Epileptisk anfald. Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse. Anafylaktisk reaktion. Sklerodermisk renal krise*. Ikke kendt: Sløret syn.
* Er forekommet ved systemisk sklerose.    Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. De i tabellen angivne bivirkningsfrekvenser er de der generelt ses ved længerevarende behandling med terapeutiske doser af syntetiske glukokortikoider. Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige.  TSH, GH og LH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider.  Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Forsigtighedsregler:
Immunsuppression  På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.  Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- og svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.  Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.  Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

Osteoporoserisiko:
Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.  BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 kan der ydes enkelttilskud fra Lægemiddelstyrelsen til behandling med fx bisfosfonat, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

Særlige patientgrupper:
Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.  Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.  Bør undgås ved Cushings sygdom, da tilstanden kan forværres.  Bør om muligt undgås ved kramper.  Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, nyreinsufficiens, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bla. risiko for hypertension).  Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.  Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

Seponering:
Risiko for sekundær binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider.  Sekundær binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.  Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

Graviditet:
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.

Scroll to Top