Behandling af anafylaksi

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator.
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.
 • Efter i.m. injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

Bivirkninger: Emerade og Epipen

Sjældne (0,01-0,1%) Kardiomyopati.
Ikke kendt Arytmier, Hypertension. Angst, Svimmelhed, Tremor. Infektioner.

Bivirkninger: Jext

Ikke kendt Angina pectoris, Arytmier, Bronkospasme, Hypertension,
Kardiomyopati, Perifer iskæmi, Vasokonstriktion.
Acidose, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Angst, Hallucinationer, Svimmelhed,
Synkope, Tremor.

I sjældne tilfælde hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit.

Forsigtighedsregler:

Forsigtighed ved

 • Ældre
 • Kronisk lungesygdom
 • Hjertelidelser
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Hypertension
 • Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi.

Som antidot kan anvendes Phentolamin.

Graviditet:
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.   I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes. Baggrund: Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt.

OBS!
Ved egenbehandling med adrenalinpen:

Patienten instrueres i samtidig at tage 2 stk antihistamin, (som eventuelt kan gentages), og 2 stk tabletter Prednisolon a 25 mg.

TIP
Sundhedsstyrelsen stiller krav om at der udfyldes et skema med tjekliste ved ordination af adrenalin autoinjektor - det kan downloades her:
 Klik her

Instruktion i brug af adrenalin auto-injektorer

Emerade vejledning:

Se videofilm med instruktion i brug af Emerade her

Jext vejledning:

Epipen vejledning:
Scroll to Top