Patientcase 1

En 56-årig kvinde, henvender sig grundet astmasymptomer i form af åndenød og hoste ved aktivitet, piben og hvæsende vejrtrækning ved fugtigt og koldt vejr cirka hver anden dag og brugt behovsmedicin fem dage om ugen de sidste to uger.

Hun fik 5 år siden fået stillet diagnosen astma på baggrund af symptomer og signifikant variation i peakflow (14-dages dagbog). Hun har indtil nu været velkontrolleret med lavdosis ICS, LABA og montelukast.
Hun har også allergisk rhinokonjunktivit (positiv priktest for 10 år siden), som hun har håndteret med både systemisk antihistamin og nasalsteroid. Behandlingen har reduceret symptomerne, men hun har stadig symptomer, særligt om morgenen og de påvirker hendes dagligdag og livskvalitet.

Hun er fysisk aktiv, ikke-ryger, BMI 25, arbejder på kontor og i øvrigt rask.

Ved den første konsultation foretages følgende undersøgelser:

LFU: post beta-2 agonist FEV1 2,69 (100%), FVC 3,91 (123%), Tiff: 0,69
 Stigning i FEV1: 220ml svarende til 8,2%

FeNO: 16 (normal)
 Fornyet priktest viser fortsat sensibilisering over for birk og græs, men nu også husstøvmider.

Gennemgang af receptindløsninger viser god adherence og inhalationsteknikken er god.

Nye tiltag: Patienten er ukontrolleret (GINA) og har reversibel obstruktiv lungefunktion trods behandling svarende til GINA 3 og øges derfor til mellemdosis ICS/LABA og ses til en opfølgende kontrol 4-6 uger senere.

Derudover informeres patienten allerede nu om mulighed for immunterapi for husstøvmider, da hun trods nasalsteroid, antihistaminer og LTRA har symptomer og vi mistænker at der er tale om husstøvmide-induceret allergisk astma.

Immunterapien kan påbegynde, når astmaen er mere velkontrolleret.

Scroll to Top