Priktest

Hudpriktest er en enkel, hurtig og pædagogisk metode. Det er vigtigt, at den der udfører testen, har høj reproducerbarhed af udførelsen. Dette kan undersøges ved at lave dobbeltbestemmelse med histamin. Hudpriktest udføres ved at anbringe en dråbe af hvert ekstrakt på underarmens volarside i afmærket rækkefølge. Med en lancet til hver dråbe gennembores dråben og der prikkes ned i huden. Der foretages dobbeltbestemmelse. Der sættes endvidere en positiv kontrol (histamin) og en negativ kontrol (Glycerol). Straksreaktionen, kvaddeldannelsen med rødme og kløe, aflæses efter 12-15 minutter og er et udtryk for en reaktion mellem allergenet og IgE bundet til mastcellen i huden. Kvadlen måles som længste diameter i mm og diameteren vinkelret herpå. En reaktion større end eller lig med tre millimeter er immunologisk positiv. Såfremt den negative kontrol er positiv, er der risiko for falsk-positive resultater og undersøgelsen kan ikke bruges. Såfremt den positive kontrol (Histamin) er negativ kan undersøgelsen heller ikke bruges.

Klik på billederne nedenfor for at se en instruktionsfilm om priktest.

Videoinstruktionen findes i to versioner med henholdsvis pipetter og afdrypningspropper.

Instruktionsfilmen er opdelt i:
1) påsætning og prikning og 2) aflæsning og skema.

Priktest med pipetter

Del 1

Del 2

Del 2

Download PDF med trin for trin instruktion: klik her

Download PDF med Akutinstruks ved anafylaksi: klik her

Scroll to Top