Systemisk behandling med leukotrien-antagonist

Montelukast

Farmakodynamik:
Selektiv leukotrienreceptor-antagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4.

Bivirkninger:
Almindelige (1-10%): Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer. 
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%): Ødemer. 
Hæmatom. 
Artralgi. 
Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed. 
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens. 
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær. 
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%): Hepatitis. 
Eosinofil pneumoni. 
Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd. 
Erythema multiforme, Erythema nodosum. 
Churg-Strauss Syndrom.

Forsigtighedsregler:
Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis.

Graviditet:
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.

Scroll to Top