Patientcase 2 – Peanutallergi

Sille 5 år gammel:
Kendt med atopisk dermatitis i bøjefurerne og småbørnsastma. Ingen kendte allergier. Sille var på asiatisk restaurant med sine forældre. Spiste et kyllingespyd, men lagde det fra sig efter få bidder og sagde det ”smagte stærkt inde i munden”. Efter 10 min fik hun urticaria i ansigtet og på kroppen, fik røde hævede ører og efter 20 min kastede hun op. Sille blev indbragt til Børnemodtagelsen. Hun frembød ikke yderligere, således ingen respiratoriske eller cirkulatoriske symptomer. Udslættet aftog i løbet af en time. Hun observeredes uden behandling og blev hjemsendt velbefindende efter nogle timers observation. Da hun havde haft en systemisk allergisk reaktion efter indtag af ukendt allergen af ukendt mængde fik hun ordineret en adrenalin-pen, og forældrene blev grundigt instrueret heri. Efterfølgende opfølgning i ambulatoriet viste positiv priktest for jordnød (8 mm) og positiv specifik IgE for jordnød (8,5 kU/L) og jordnød-komponenter. Det viste sig, at der var tale om satay-kylling (marineret i peanut). Sille havde ikke tidligere spist peanuts. Der var ikke mistanke til andre allergener, idet hun ikke havde spist andet, som hun ikke var vant til at spise. Der blev en måned senere foretaget provokation med peanut, hvor hun reagerede med kløe i munden efterfulgt af opkast efter 100 mg peanut (ca. 1/10 peanut). På denne baggrund vurderedes det indiceret at have en adrenalin-pen i beredskab både i hjemmet og i børnehaven. Der blev aftalt ambulant opfølgning inklusiv fornyet specifik IgE for jordnød og jordnød-komponenter efter 1 år mhp. repetition af brug af adrenalin-pen og stillingtagen til tidspunkt for re-provokation med peanut.

Scroll to Top