Patientcase

En 26-årig kvindelig frisør blev henvist til dermatologisk vurdering på grund af håndeksem. Hun havde haft atopisk dermatitis i barndommen, men var udover dette sund og rask.
Håndeksemet var begyndt fire år tidligere og var der i begyndelsen kun engang imellem, men var aktuelt blevet mere kronisk. Hun havde indtryk af, at det var noget i arbejdet, der gav hende eksem, for der var forværring i løbet af ugen og bedring i weekender og i ferier.
På mistanke om kontaktallergi blev udført epikutantestning med den Europæiske basisserie og en ekstra serie med relevante allergener hos frisører. Epikutantesten var ekstremt positiv (3+) over for p-phenyldiamin (PPD), der er et mørkt farvestof, der bruges i hårfarver. Testen var negativ for alle andre stoffer. På baggrund af sygehistorien og epikutantesten blev det vurderet, at hun havde kontakt-allergi over for PPD, og hun blev anbefalet at undgå kontakt med dette.

Kommentar:
Håndeksem er hyppigt blandt frisører. Der kan være tale om irritativt håndeksem forårsaget af vådt og fugtigt arbejde og hyppig brug af handsker eller allergisk håndeksem forårsaget af allergener i arbejdet. De hyppigste årsager til allergisk håndeksem hos frisører er allergi over for hårfarver, nikkel og konserveringsmidler.

Scroll to Top