Diagnostik i forhold til alder

Diagnosen allergi baseres på anamnese, måling af specifik IgE og/eller priktest og eliminations-/provokationsforsøg

I princippet kan man påvise specifik IgE i det øjeblik der er allergiske symptomer uanset alder.

Afhængig af aldersgruppe er der dog visse allergier, der er mere sandsynlige end andre.

 

Ovenstående billede viser den allergiske march. Her ses det, at i 0 til 3-årsalderen er det primært fødevarer, der udløser allergiske symptomer. Fra 3-årsalderen er det miljøallergenerne der dominerer.

Viden om disse forhold er vigtig i forhold til at vurdere, om patientens symptombillede med en vis sandsynlighed er allergisk og i så fald, hvilke allergener, man skal undersøge for.

Scroll to Top