Samtale med børn og unge

At diagnosticere allergi kræver en god anamnese hvor udløsende agens sættes i sammenhæng med relevante allergiske symptomer. Børn og unge i alderen 0 – 18 år er en meget heterogen gruppe, hvor forudsætningerne for at deltage i den kliniske udredning varierer meget afhængig af alderen. Det handler derfor at tilpasse sig til den aldersgruppe patienten tilhører, at være opmærksom på børnenes hverdag og aktiviteter i forhold til deres symptomer og bruge et sprog som de kan forstå/relatere sig til. Forældrene vil i de fleste tilfælde spille en stor rolle i den kliniske proces og den videre behandling. Dette gælder både de helt små, men bestemt også ældre børn og teenagere. Man bør derfor være nysgerrig på de forudsætninger den enkelte familie møder frem med og det er vigtigt at inddrage alle i samtalen. Overfor børn/unge og deres forældre er det vigtigt at opnå en klar og forståelig kommunikation. Undgå for mange fagord og simplificer processen.

Det handler om:

  • At vide hvad man skal undgå, hvis det kan lade sig gøre.
  • At kende den rigtige medicin til de rigtige symptomer.
  • At informere om muligheden for specifik immunterapi (allergivaccination).

Det kan være gavnligt for processen, hvis man i samtalen kan inddrage skriftligt materiale, som f.eks. billeder der belyser medicinens virkning i kroppen eller relevant videomateriale.

Scroll to Top