Patientcase 2

En 33-årig mand, henvender sig grundet kløende øjne, vandig og tæt næse, nyseture og træthed i forårsmåneder for tredje år i træk. Han arbejder som gymnasielærer og underviser blandt andet i idræt, hvor de ofte er udenfor i de varme måneder. Han har noteret sig, at symptomerne starter omkring april måned og varer indtil august.

Han fik for 2 år siden lavet en blodprøve, som viste klart forhøjet IgE for kat og diskret forhøjelse for birk, mens de andre allergener i standard inhalationspanel var negative.

I de pågældende måneder har han stort set symptomer dagligt (dog tålelige, når det regner) selvom han tager fast antihistamin som tablet, antihistamin øjendråber samt næsespray med både steroid og antihistamin.

Han fortæller, at den ovenstående behandling hjælper, men ikke tilstrækkeligt og han føler sig begrænset i sit arbejde som idrætslærer.

Han har enkelte gange oplevet hoste, men ikke andre luftvejssymptomer.

Han er i øvrigt sund og rask, ikke-ryger, normal BMI.

Patienten henvises til en privat praktiserende lungemediciner, hvor der påvises sensibilisering over for kat, birk og græs ved en priktest.

På en skala fra 0 til 10 graduerer patienten sine symptomer til at være 7.

Der laves en LFU med reversibilitet, som er normal.
FeNO er 56 (klart forhøjet)
Peakflow dagbog er normal.
Metakolin provokationstest, som er negativ.

Nye tiltag: Patienten har symptomer fra både øjne og næse i de måneder, hvor der er sæson for både birk og græs. Han er desuden allergisk over for kat, men møder ikke en kat i sin dagligdag.

Han har trods maksimalt symptomlindrende behandling stadig symptomer, der indicerer opstart af immunterapi, som patienten er interesseret i.

Patienten er desuden udredt for astma og er afkræftet.

Grundet sit arbejde som gymnasielærer og far til 2, vælges i dialog med patienten at opstarte i SLIT (sublingual immunterapi) frem for SCIT (subkutan immunterapi) da logistikken ved denne behandlingsform passer bedre med patientens hverdag.

Patienten kommer til opfølgende kontrol efter 1, 3 og 12 måneder og herefter 1 gang om året.

Scroll to Top