Specifik IgE

In vitro-teknikker

  • Ved In vitro-teknikker måles mængden af cirkulerende IgE i patientens blod.
  • En screeningsblodprøve giver normalt samme information som en standard priktest.
  • Bestemmelse af total IgE i serum er ikke relevant i specifik allergidiagnostik.
  • Speciallæger kan i særlige tilfælde at supplere med måling af histaminfrigørelse fra basofile granulocytter (HR-test), eller den beslægtede basofile aktiveringstest (BAT). En anden en specialistopgave er anvendelse af rekombinant allergener til udredning af allergiske krydsreaktioner.

 

Scroll to Top