Sublingual immunterapi (SLIT)
Pointe
Følg instruktion fra producent/leverandør. Allergologer går ofte hurtigere frem, men det anbefales ikke i almen praksis.

Tilgængelige allergener ved sublingual immunterapi (SLIT):

  • Birk, el, hassel, avnbøg, eg og almindelig bøg
  • Græs
  • Husstøvmider (krydsreaktion mellem pteronyssinus og farinae)

Allergen-ekstrakt
Farmakodynamik:
Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme.

Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1 til 7 dage.  En ny undersøgelse (CERES) har vist at Grazax seponeres så kun 55% gennemfører behandlingen. Hovedårsag er lokale bivirkninger. Derfor skal man være opmærksom på at anvende antihistamin 30 min før SLIT de første to tre uger, hvis lokale bivirkninger. 2. hovedårsag var follow up, som skal være tilstrækkelig intensiv i begyndelsen. Allergilæge (LF) bruger fast antihistamin før allergen-ekstrakt de første tre uger og overvejer at gøre det samme ved allergen-ekstrakt, da lokalsymptomer fører til dropout af behandlingen.
Meget almindelige (> 10%): Oral kløe. Halsirritation.
Almindelige (1-10%): Træthed. Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Opkastning. Astma, Dyspnø, Hoste, Nasal irritation, Nysen, Pharyngitis, Rhinitis. Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed. Hudkløe, Urticaria. Infektion i øvre luftveje. Conjunctivitis, Øjenkløe, Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%): Lymfadenopati. Eksem. Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%): Eosinofil øsofagitis.

Note:
En ny undersøgelse (CERES) har vist at behandling med SLIT tablet til græsallergi seponeres, så kun 55% gennemfører behandlingen. Hovedårsag er lokale bivirkninger, hyppigst oral kløe. Derfor skal man være opmærksom på at tage hånd om eventuelle bivirkninger i starten af behandlingen f.eks ved at anvende antihistamin 30 min før SLIT de første to-tre uger, hvis der opstår lokale bivirkninger. Anden hovedårsag var utilstrækkelig opfølgning, som er nødvendig specielt i starten af behandlingen.

Forsigtighedsregler:
Første dosis bør administreres under lægeopsyn, da der i sjældne tilfælde er set alvorlige systemiske reaktioner. Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning. Ved børn med samtidig astma og akut infektion i de øvre luftveje bør behandling ophøre, indtil infektionen er overstået. Se instruktion nedenfor i instruktionsfilm og PDF

Graviditet:
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs kommer systemiske bivirkninger.

Amning:
Kan om nødvendigt anvendes.

Klik på billedet nedenfor for at se instruktion i indtagelse af allergenspecifik immunterapi i tabletform.

Trin for trin instruktion: Klik her
Akutinstruks ved anafylaksi: Klik her
Instruks om immunterapi: Klik her
Instruks om akutberedskab: Klik her
Scroll to Top